ยกเลิกการสอบ GSAT#1/2022 และจะประกาศกำหนดการสอบใหม่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 ดีขึ้นจนสามารถจัดการสอบได้

Exam Schedule

No. Registration Period Venues Exam Date
GSAT #01/2022

01/02/2022 - 25/02/2022

  • Srinakharinwirot University, Prasarnmit Campus

06/03/2022 09:00 - 12:15